mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Zmena vyhlášky o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia vstúpila do účinnosti

Mgr. Ján Pavlík   |   29.11.2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou došlo k zmene a doplneniu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonaní lekárskeho ožiarenia vstúpila do účinnosti 1. novembra 2019.

Vyhláškou č. 340 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá vstúpila do účinnosti 1. novembra 2019 došlo k zmene vyhlášky č. 101 z 19. marca 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia. Predmetná vyhláška je vykonávacím predpisom k zákonu o radiačnej ochrane.

Aktuálne znenie vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonaní lekárskeho ožiarenia nájdete na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/101/