Mediprávnik chráni už 531 ambulancií a lekární.

Zákaznícky displej pri používaní e-kasy

Mgr. Michal Novák  1.1.2020

Problematika e-kasy bude nepochybne aktuálnou témou aj v roku 2020. A to nie len z dôvodu kontroly jej využívania finančnou správou, ale aj možných problémov, ktoré sa môžu pri používaní ekasy podnikateľmi objaviť. Musí byť súčasťou e-kasy aj zákaznícky displej, tak ako to bolo v prípade elektronickej registračnej pokladnice? Viete aké náležitosti musí obsahovať pokladničný doklad z e-kasy? Aké sankcie hrozia vašej lekárni v prípade nečitateľného QR kódu? Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie, otázky sa dozviete v nasledujúcom článku.

Čo musí obsahovať pokladničný doklad po novom a pozor na QR kód

Pokladničný doklad, ktorý je vyhotovený prostredníctvom e-kasy musí obsahovať kód pokladnice (e-kasy), daňové identifikačné číslo, ak lekáreň nie je platiteľom DPH alebo identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak lekáreň je platiteľom DPH. Ďalej musí pokladničný doklad obsahovať obchodné meno, sídlo a predajné miesto, ak je odlišné od sídla spoločnosti a identifikačné číslo osoby (IČO). Na pokladničnom doklade nesmie chýbať ani overovací kód podnikateľa, dátum a čas vyhotovenia, poradové číslo dokladu, označenie a množstvo tovaru, identifikátor pokladničného dokladu, cenu tovaru, základ DPH (ak je lekáreň platcom DPH), sadzba a výška DPH, zaokrúhlenie ceny, celková sumu za tovar a QR kód.

Práve prostredníctvom spomínaného QR kódu je možné rýchle overenie pravosti pokladničného dokladu prostredníctvom aplikácie „Over doklad“. Je dôležité, aby bol QR kód čitateľný, čo si odporúčame overiť prostredníctvom uvedenej aplikácie. V praxi sa totiž môže stať, že tlačiareň nebude tlačiť dostatočnou intenzitou alebo papier, ktorý vám dodal dodávateľ nebude vyhovovať svojou kvalitou a QR kód tak nebude možné prečítať. Za takýto nedostatok môže lekárni daňový úrad uložiť pokutu vo výške od 330 až do 3.300 eur.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete bližšie informácie o povinnosti sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu zákazníkom, ako aj to, ako je to s povinnosťou pripojenia zobrazovacieho displeja k e-kase.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame