Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

Za daňové nedoplatky môžete prísť o vodičský preukaz

Mgr. Michal Novák   |   7.11.2019

Okrem novely zákona o liekoch od nového roka nadobúda účinnosť aj novela daňového poriadku. Novela zákona sa okrem iného dotkne aj výkonu daňovej kontroly, zníži sa administratívna záťaž daňových subjektov a okrem iného dôjde k úprave ustanovení týkajúcich sa exekúcie daňových nedoplatkov.

Výzva na správne doručenie

Pre lekárne a ambulancie, ako daňové subjekty, platí povinnosť komunikovať s finančnou správou prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej správy. V praxi sa často stávalo, že daňové subjekty doručili podanie finančnej správe inou formou ako prostredníctvom tejto podateľne (napríklad listinne). V takomto prípade v súčasnosti finančná správa lekáreň ani ambulanciu na správne doručenie nevyzýva, a na takéto podanie neprihliada. Práve v tomto sa navrhuje pozitívna zmena. Od 1. januára 2020 bude platiť, že v prípade, ak urobíte podanie nesprávnym spôsobom, finančná správa vás vyzve na opravu. Až v prípade, ak tejto vyzve nevyhoviete nebude sa na podanie prihliadať.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň a mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, ako to bude po novom s daňovou kontrolou a aký nový spôsob daňovej exekúcie sa zavádza.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac