Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.

Za daňové nedoplatky môžete prísť o vodičský preukaz

Mgr. Michal Novák  7.11.2019

Okrem novely zákona o liekoch od nového roka nadobúda účinnosť aj novela daňového poriadku. Novela zákona sa okrem iného dotkne aj výkonu daňovej kontroly, zníži sa administratívna záťaž daňových subjektov a okrem iného dôjde k úprave ustanovení týkajúcich sa exekúcie daňových nedoplatkov.

Výzva na správne doručenie

Pre lekárne a ambulancie, ako daňové subjekty, platí povinnosť komunikovať s finančnou správou prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej správy. V praxi sa často stávalo, že daňové subjekty doručili podanie finančnej správe inou formou ako prostredníctvom tejto podateľne (napríklad listinne). V takomto prípade v súčasnosti finančná správa lekáreň ani ambulanciu na správne doručenie nevyzýva, a na takéto podanie neprihliada. Práve v tomto sa navrhuje pozitívna zmena. Od 1. januára 2020 bude platiť, že v prípade, ak urobíte podanie nesprávnym spôsobom, finančná správa vás vyzve na opravu. Až v prípade, ak tejto vyzve nevyhoviete nebude sa na podanie prihliadať.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň a mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, ako to bude po novom s daňovou kontrolou a aký nový spôsob daňovej exekúcie sa zavádza.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame