mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Výdaj liekov cez aplikáciu – povinnosti, ktoré je potrebné spniť

Mgr. Lenka Kavarniková   |   31.5.2024

Ako sa hovorí: „čo nie je, môže byť“. Výdaj liekov prostredníctvom mobilnej aplikácie bol dlho v rovine návrhu, o ktorom sa uvažovalo. Dlho očakávaná novela zákona o liekoch bola prijatá, a spolu s ňou sa realitou stalo aj vydávanie liekov cez mobilné aplikácie. Spoločne si priblížime v akej podobe bola predmetná právna úprava prijatá, ako aj spôsob, akým sa bude výdaj liekov prostredníctvom mobilnej aplikácie realizovať.
 
„Článok vychádza z právneho stavu účinného k 31.05.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.“

Výdaj liekov cez mobilnú aplikáciu, čo to je?
 
Zákon o liekoch umožňuje lekárni okrem štandardného výdaja liekov v kamennej predajni uskutočňovať aj tzv. internetový výdaj. Účelom internetového výdaja je umožniť výdaj liekov aj na diaľku. Problematika internetového výdaja lekárňou je obsiahnutá najmä v zákone o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji (č. 21/2012 Z.z). S účinnosťou od 1. augusta 2023 sa internetový výdaj liekov rozšíril o možnosť výdaja liekov prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 
Zákon o liekoch upravuje (§ 22 ods. 2), že predmetom internetového výdaja (teda aj predmetom výdaja cez mobilnú aplikáciu) môžu byť:

  • registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis
  • zdravotnícke pomôcky triedy I a triedy IIa, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 o zdravotníckych pomôckach
  • diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro triedy A, a v pôvodnej podobe aj diagnostické zdravotnícke pomôcky na samotestovanie triedy B a triedy C, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa tohto nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Základnou podmienkou pre realizáciu internetového výdaja cez mobilnú aplikáciu je splnenie podmienok pre internetový výdaj liekov prostredníctvom webového sídla lekárne.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, o povinnostiach, ktoré sa vzťahujú na výdaj liekov cez mobilnú aplikáciu.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac