mediPRÁVNIK chráni už 675 ambulancií a lekární.

Určenie cien poskytovateľom za výkony, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia

Mgr. Ján Pavlík   |   13.2.2020

Zdravotné výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je možné z pohľadu poplatkov klasifikovať podľa toho, či sú preplácané zo zdravotného poistenia, respektíve nie sú hradené zo zdravotného poistenia a pacient ich hradí sám, priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. V prípade cenotvorby výkonov, ktoré sú preplácané zo zdravotného poistenia existujú pravidlá, pomocou ktorých je možné určiť cenu za konkrétny výkon. V prípade výkonov, ktoré nie sú ani len čiastočne hradené zo zdravotného poistenia tak nastáva otázka, akými pravidlami sa riadiť a aké mantinely rešpektovať pri ich cenotvorbe. Na túto kľúčovú otázku týkajúcu sa cenotvorby za zdravotnícke výkony, ktoré nie sú ani čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, ale priamo pacientom poskytovateľovi vám poskytneme odpoveď v nasledujúcich riadkoch

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti okrem výkonov, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia môže poskytovať také výkony, ktoré sa zo zdravotného poistenia neuhrádzajú ani len čiastočne. Tieto výkony poskytuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti pacienta. To znamená, že tieto výkony nie sú preplácané zdravotnou poisťovňou, ale hradí ich pacient sám, priamo poskytovateľovi. Cena za tieto zdravotnícke výkony nie je určená žiadnym právnym predpisom. Pri takýchto výkonoch teda ide o zmluvnú cenu za zdravotný výkon, dohodnutú medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom.

Jednou zo zákonných povinností každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti súvisiacou s cenou za zdravotnícke výkony je umiestniť cenník všetkých zdravotných výkonov na prístupnom a viditeľnom mieste, ktoré sú poskytovanú v danej ambulancii. Keďže zákon hovorí o zverejnení cenníku všetkých výkonov, budú tam celkom logicky patriť aj tie výkony, ktoré si pacient hradí sám a nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Na túto povinnosť nadväzuje aj ďalšia zákonná povinnosť a to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť dodržiavať ceny všetkých zdravotných výkonov zverejnených v tomto cenníku. Z uvedeného je tak možné urobiť záver, že aj keď pri výkonoch, ktoré si hradí pacient sám ide o zmluvne dojednanú cenu, táto cena musí byť vopred zverejnená v cenníku zdravotných výkonov a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ňou viazaný.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, ambulancia na kľúč, ambulancia na kľúč exclusive sa dozviete, na základe akých kritérií a za rešpektovania akých mantinelov je možné určiť cenu za zdravotný úkon, ktorý nie je hradený ani len čiastočne zo zdravotného poistenia a aká pokuta môže byť uložená kontrolným orgánom v prípade porušenia cenovej disciplíny poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac