Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

ÚDZS vydal vestník č. 6 k hospodáreniu ÚDZS

Mgr. Michal Novák   |   1.11.2019

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uverejnil Vestník č. 6/2019, ktorý obsahuje podrobnú správu o činnosti a hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2018.

Správa o hospodárení obsahuje okrem iného:

- informácie o orgánoch a personálnom obsadení ÚDZS,

- informácie o uložených pokutách,

- informácie o spolupráci s odbornými, stavovskými organizáciami a so vzdelávacími inštitúciami,

- Prehľad o vydaných vestníkoch ÚDZS za rok 2018.

Správu o činnosti a hospodárení ÚDZS si môžete pozrieť tu.