Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

ÚDZS vydal nový vestník, ktorý obsahuje metodické usmernenie o vykonávaní prehliadky mŕtveho tela

Mgr. Miriam Tipánová   |   16.5.2019

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uverejnil Vestník č. 4/2019.

Obsahuje:

a) údaje o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac február 2019, 

b) metodické usmernenie č.  5/4/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou,

c) metodické usmernenie č. 2/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG,

d) Metodické usmernenie č. 1/2/2018 Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela.

Novelou metodického usmernenia, ktorá sa týka prehliadok mŕtvych tiel sa budeme zaoberať v samostatnom článku.

Informácia o online dostupnosti

Vestník nájdete na stránke úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, konkrétne na odkaze: Vestník č. 4/2019.

(Počet prečítaní: 360)