mediPRÁVNIK chráni už 1678 ambulancií a lekární.

Stiahnutie lieku Isoprinosine z trhu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   10.5.2022

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle o stiahnutí konkrétnej šarže lieku Isoprinosine 50 mg/ml sirup, sir 1x150 ml (fľ.skl. hnedá), kód ŠÚKL: 85044.

LIEK ISOPRINOSINE
 
Liek Isoprinosine sa používa na liečbu alebo úpravu zníženej alebo nefunkčnej bunkovej imunity a na zvládnutie symptomatológie pri nasledovných ochoreniach:

  • vírusové respiračné infekcie,
  • herpesy,
  • vírusové hepatitídy,
  • osýpky s ťažkým priebehom alebo komplikáciami a pod.

Z trhu sa sťahuje šarža lieku Isoprinosine 50 mg/ml sirup, sir 1x150 ml (fľ.skl. hnedá), kód ŠÚKL: 85044, č. 21KQ151 s dátum exspirácie 30.11.2024. Ako uvádza ŠÚKL: „Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže z trhu je zistenie, že k baleniu sirupovej liekovej formy je priložená nesprávna informácia pre používateľa (PIL), ktorá je určená pre Isoprinosine 1000 mg granulát na perorálny roztok vo vrecku.“ Z tohto dôvodu sa lekárňam a zdravotníckym zariadeniam nariaďuje stiahnuť liek Isoprinosine vyššie uvedenej šarže a nevydané balenia vrátiť distribučnej spoločnosti, od ktorej lieky kúpili, a to najneskôr do 26.05.2022.
 
Bližšie informácie o stiahnutí lieku Isoprinosine v sirupovej forme nájdete na tomto odkaze:
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-isoprinosine-50-mg-ml-sirup-z-trhu?page_id=5891 

(Počet prečítaní: 1222)