mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Stiahnutie lieku CHAMPIX z trhu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   5.10.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil na svojom webovom sídle priamu komunikáciu spoločnosti Pfizer ako držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku zdravotníckym pracovníkom vo vzťahu k stiahnutiu lieku CHAMPIX z trhu.  
 

LIEK CHAMPIX

Liek CHAMPIX sa používa na odvykanie od fajčenia u dospelých. Tento liek obsahuje N-nitrozín-vareniklín, ktorý je klasifikovaný ako pravdepodobný ľudský karcinogén. Ak sú mu ľudia vystavení dlhšiu dobu nad akceptovateľné hladiny, môže sa u nich zvýšiť riziko nádorových ochorení. Vzhľadom na to, že v niektorých šaržiach bola zistená hladina N-nitrózo-vareniklénu nad akceptovateľnú hladinu príjmu, spoločnosť Pfizer sťahuje tieto šarže lieku z trhu.
 
Stiahnutie predmetných šarží bude mať vplyv na nedostatok lieku CHAMPIX na trhu, ale zdravotnícki pracovníci majú možnosť zvážiť zmenu liečby na inú dostupnú liečbu - napr. nikotínová substitučná liečba alebo liečba bupropiónom.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze:
https://www.sukl.sk/buxus/docs//DHPC_Champix_28_09_2021.pdf