mediPRÁVNIK chráni už 1001 ambulancií a lekární.

Štátny úrad pre kontrolu liečiv informuje o úvodných výsledkoch klinického skúšania lieku Xeljanz (tofacitinib)

Mgr. Lenka Kavarniková   |   31.3.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil na svojom webovom sídle aktuálnu informáciu od spoločnosti Pfizer o úvodných výsledkoch z klinického skúšania lieku Xeljanz (tofacitinib), ktorý sa používa napríklad na liečbu stredne ťažkej až ťažkej reumatoidnej artritídy alebo aktívnej psoriatickej artritídy.

Predbežné údaje o klinickom skúšaní lieku Xeljanz poukazujú na existenciu zvýšeného rizika výskytu závažných nežiaducich kardiovaskulárnych udalostí (najčastejšie hlásenou bol infarkt myokardu) a malignít (najčastejšie hlásenou bola rakovina pľúc). Naďalej sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti odporúča pri rozhodovaní, či tento liek predpísať pacientom alebo či pokračovať v liečbe u pacientov už užívajúcich tento liek, zvažovať prínosy a riziká tofacitinibu. Odporúča sa im tiež naďalej postupovať podľa pokynov uvedených v Súhrne charakteristických vlastností lieku pre tofacitinib.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k týmto výsledkom klinického skúšania lieku Xeljanz sa dozviete na: https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/OznamyDrzitelov/2021/DHPC_Xeljanz_24_03_2021.pdf