Mediprávnik chráni už 583 ambulancií a lekární.

Prijatie vyhlášky o koordinátoroch odberového a transplantačného programu

Mgr. Michal Novák   |   26.3.2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prijalo vyhlášku ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu.

Cieľom prijatej vyhlášky je stanovenie podrobností a činností hlavného transplantačného koordinátora, koordinátorov odberového programu ľudských orgánov určených na transplantáciu a koordinátorov odberového programu ľudských orgánov určených na transplantáciu transplantačných centier.

Taktiež sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky odbornej spôsobilosti na hlavného transplantačného koordinátora, kvalifikačné požiadavky odbornej spôsobilosti nemocničných koordinátorov a  kvalifikačné požiadavky odbornej spôsobilosti regionálnych koordinátorov.

Vyhláška má za úlohu aj správne nastaviť manažment vyhľadávania potenciálnych darcov ľudských orgánov a odberov ľudských orgánov.

Vyhlášku, ktorú nadobudne účinnosť 1. apríla 2020 nájdete na tomto odkaze.

Odporúčané články

Pozor! Hrozí, že lekár bude v rozpise pre pohotovosti a prehliadky mŕtvych súčasne

V nedávnom čase Ministerstvo zdravotníctva riešilo veľmi pálčivé problémy lekárov na Slovensku. Išlo o...

30.4.2019

Lekári, kredity v jednotlivých špecializáciách sa Vám po novom sčítavajú

Jednou zo zásadných zmien, ktorú priniesla nová vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného...

4.4.2019

Od 1. januára 2020 sa skrátila dĺžka špecializovaného štúdia pre psychiatrov

Od 1. januára 2020 je účinná novela výnosu č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy...

13.1.2020

Spresnenie pravidiel kódovania chorôb a zdravotných výkonov

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo opatrenie zo 4. decembra 2019, ktorým sa mení výnos Ministerstva...

19.12.2019