Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.

Praxujúci študenti v lekárni a ochrana osobných údajov

Mgr. Michal Novák  14.8.2019

Aj napriek tomu, že od prijatia nariadenia GDPR ubehol viac ako rok, ochrana osobných údajov je stále aktuálnou témou. K spracovaniu osobných údajov dochádza bez pochýb v každej jednej lekárni, preto sme tejto téme venovali viacero našich príspevkov. V tom dnešnom si povieme, aké máte povinnosti v prípade, ak vo vašej lekárni vykonávajú odbornú prax študenti.

Študenti, ktorí vykonávajú odbornú prax vo vašej lekárni s veľkou pravdepodobnosťou prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Najčastejšie pôjde o osobné údaje vašich zákazníkov. Študent vykonávajúci odbornú prax nie je vašim zamestnancom a nie je ani zdravotníckym pracovníkom v zmysle zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a tým pádom sa naňho nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Tento vzťah medzi vašou lekárňou a študentom, ktorý bude vykonávať odbornú prax odporúčame upraviť v rámci povinnosti mlčanlivosti. V rámci nášho portálu medipravnik sme pre vašu lekáreň pripravili dokument „Poučenie o povinnosti zachovávať mlčanlivosť“, s ktorého obsahom odporúčame poučiť každého študenta vykonávajúceho odbornú prax. Dokument nájdete na linku: Poučenie o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

V rámci vašej lekárne môže takýto študent spracúvať osobné údaje, len ak je to nevyhnutné na plnenie konkrétnych úloh vyplývajúcich z výkonu odbornej praxe. Osobné údaje môže spracúvať len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na splnenie stanovených úloh. Študent pri výkone odbornej praxe je povinný počínať si tak, aby žiadnym spôsobom neohrozil ochranu osobných údajov a dodržiaval príslušné predpisy lekárne v oblasti GDPR. Na druhej strane má lekáreň povinnosť študenta poučiť o všetkých povinnostiach a opatreniach, ktoré má v rámci ochrany osobných údajov zavedené.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete, aké ďalšie povinnosti máte vo vzťahu k praxujúcim študentom a ako čo najvhodnejšie zabezpečiť ich splnenie.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame