mediPRÁVNIK chráni už 1050 ambulancií a lekární.

ONLINE WORKSHOP – Aké pravidlá je potrebné dodržiavať pri telemedicíne, aby ste sa vyhli právnemu ohrozeniu?

redakcia mediPRÁVNIK   |   17.5.2021

Pandémia koronavírusu prinútila ľudí všetkých profesií, pri ktorých to bolo aspoň trochu možné, obmedziť osobné kontakty a svoje pracovné úlohy vykonávať na diaľku. Online priestor sa začal vo väčšej miere využívať aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, psychologického poradenstva a psychoterapie, pri ktorých je osobný kontakt s pacientom alebo klientom kľúčový. Na jednej strane priniesla elektronická komunikácia z hľadiska zamedzenia šírenia vírusu väčšie bezpečie pre obe zúčastnené strany, no na strane druhej aj väčšie právne riziko, ktoré sa s ňou spája. Napriek tomu sú telemedicína a e-konzultácie veľmi dobrými nástrojmi, ktoré pri správne nastavených pravidlách nepredstavujú pre zdravotníka alebo psychológa hrozbu. A keďže trend naznačuje, že tieto nástroje sa budú aj po skončení pandémie využívať častejšie, ako to bolo pred jej vypuknutím, je dobré si tieto pravidlá osvojiť a vyhnúť sa tak potenciálnym sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS sa preto rozhodla zorganizovať online workshop s diskusiou s názvom „Telefonujete, skypujete či zoomujete s pacientom? Toto je vaše desatoro pre právne bezpečné realizovanie telemedicíny!“, v rámci ktorého sa téme bezpečnej telemedicíny bude venovať odborník na zdravotnícke právo JUDr. Ivan Humeník, PhD.. Workshop sa uskutoční už tento piatok, 21. mája 2021 od 13.00 h do 15.30 h a je určený najmä lekárom, psychológom a všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí pri výkone svojho povolania využívajú telemedicínu.

Dozviete sa:

  • Čo je to telemedicína a kde v predpisoch SR je upravená?
  • Aký zlatý štandard musí byť dodržaný aj pri poskytovaní služby prostredníctvom elektronickej komunikácie (alebo kde sa skrýva rozdiel medzi zdravotníckym profesionálom a hochštaplerom)?
  • Pravidlá internetového poradenstva podľa European Federation of Psychologists‘ Associations (EFPA) a Svetovej lekárskej asociácie (WMA)
  • Vybrané highlighty, ktoré predstavujú právne ohrozenie pri telemedicíne a ako im úspešne čeliť.
  • Aké platformy „vyznáva“ telemedicína a aké sú ich právne limity – telefón, e-mail, Zoom/Teams/Skype/Messenger? Aké sú tie vaše?
  • Prehľad vecí, ktoré si musíte všimnúť a vyhodnotiť pred tým, ako sa rozhodnete používať nejakú komunikačnú platformu.
  • Otázky, ktoré vám napadnú pri e-konzultáciách: Ako vopred informovať pacienta o pravidlách? Dá sa získať písomný súhlas cez telefón? Môže si ma pacient nahrávať? Môžem výkon nahrávať ja? Ako sa má telemedicínsky výkon zapísať do zdravotnej dokumentácie? Je telemedicína nadštandard, za ktorý si môžem pýtať platbu navyše?
  • Právny rýchlokurz prípravy praktických pravidiel telemedicíny, ktoré by ste mali mať aj vy a návod, ako ich inkorporovať do Systému hodnotenia bezpečnosti pacienta v zdravotníckom zariadení.

Registračný poplatok je 36 EUR/osoba, pričom v tejto cene máte zahrnutý aj BONUS, ktorý získa každý účastník workshopu – Pravidlá pre bezpečný výkon telemedicínskej starostlivosti vypracované advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS, špecializujúcou sa na zdravotnícke právo.

Na workshop sa môžete prihlásiť prostredníctvom registračného formulára alebo emailom na adrese office@medius.sk.

Tešíme sa na vás!