Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Odporúčania pri nakladaní zamestnanca lekárne s osobnými údajmi

Mgr. Miriam Tipánová   |   13.5.2019

Na lekárskom predpise sa nachádzajú osobitné kategórie osobných údajov a to údaje týkajúce sa zdravia pacienta. Práve preto lekáreň musí zabezpečiť, aby jej zamestnanci dávali pozor na lekárske predpisy, ktoré obsahujú osobné údaje pacienta. V žiadnom prípade sa nemôžu stratiť alebo ich nemôže odcudziť neoprávnená osoba. , pretože by mohlo dôjsť  k bezpečnostnému incidentu.

Bezpečnostný incident

Bezpečnostný incident možno považovať za porušenie ochrany osobných údajov. Ak by nastal, lekáreň je povinná včas ho identifikovať, posúdiť, či bezpečnostný incident je zároveň porušením bezpečnosti osobných údajov (t. j. či došlo porušeniu dôvernosti alebo integrity alebo dostupnosti osobných údajov), a taktiež posúdiť mieru rizika, ktorá z takého incidentu vyplýva pre dotknuté osoby (postačuje, ak je predpoklad existencie takéhoto rizika). Preto je veľmi dôležité, aby zamestnanci lekárne, ktorí majú prístup k osobným údajom pacienta postupovali pri ich spracúvaní veľmi obozretne, aby k údajom pristupovali s citlivosťou.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete o konkrétnych odporúčaniach pri nakladaní s osobnými údajmi, ktoré je potrebné dodržiavať, aby lekáreň predišla bezpečnostnému incidentu, teda k porušeniu ochrany osobných údajov.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 344)