Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Od 1. januára 2020 sa skrátila dĺžka špecializovaného štúdia pre psychiatrov

Mgr. Miriam Tipánová   |   13.1.2020

Od 1. januára 2020 je účinná novela výnosu č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializované študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.

Novela skrátila dĺžku špecializačného štúdia v povolaní lekár v špecializačných odboroch psychiatria a detská psychiatria z piatich na štyri roky odbornej prípravy.

(Počet prečítaní: 514)