mediPRÁVNIK chráni už 727 ambulancií a lekární.

Obmedzenie plánovaných operačných výkonov

Mgr. Ján Pavlík   |   24.3.2020

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom prijímajú opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu choroby COVID-19 medzi obyvateľov Slovenska. Jedným z takýchto opatrení je aj obmedzenie plánovaných operačných výkonov.

Ústredný krízový štáb slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky s účinnosťou od 18. marca 2020 prijali opatrenie, ktorým obmedzili plánované operačné výkony. Týka sa všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V prvom rade je potrebné podotknúť, že opatrenie sa týka len tých operačných výkonov, ktoré boli dopredu plánované.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak majú povinnosť, vykonať všetky kroky a opatrenia, ktoré budú smerovať k tomu, aby došlo k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov. Podstatným je, že nejde o uplný zákaz operačných výkonov, ale o ich obmedzenie.  To znamená, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má v prvom rade povinnosť vykonať kroky a opatrenia na obmedzenie  len tých operačných zákrokoch, ktoré ak nebudú vykonané, prípadne budú odložené nehrozia život alebo zdravie pacientov.

Je tak na pleciach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyhodnotiť, či konkrétny operačný zákrok, ktorý bol plánovaný je možné nevykonať, respektíve odložiť s tým, aby nedošlo k ohrozenie života a zdravia pacienta.

Zhrnutie

Vykonať kroky a opatrenia na obmedzenie operačných zákrokov, má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinnosť vykonať len v prípade:

1. operačný výkon bol dopredu plánovaný,

2. odložením respektíve nevykonaním operačného výkonu nedôjde k ohrozeniu života a zdravia pacienta.

Predmetné opatrenie, ako aj ostatné opatrenia, ktoré prijíma Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a vláda slovenskej republiky nájdete na tomto odkaze: https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.html

(Počet prečítaní: 435)