mediPRÁVNIK chráni už 1027 ambulancií a lekární.

Nový metodický pokyn pre lekárne v súvislosti so zaobchádzaním s drogovými prekurzormi

Mgr. Lenka Kavarniková   |   29.4.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal nový metodický pokyn pre lekárne v súvislosti s osobitným povolením na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi podľa zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Metodický pokyn je určený pre verejné a nemocničné lekárne a stanovuje im požiadavky na podanie žiadosti o vydanie/zmenu/zrušenie osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi kategórie 1 v zmysle zákona č. 331/2005 Z. z. Upravuje, čo všetko majú jednotlivé žiadosti obsahovať, ako aj aké prílohy je potrebné k nim doložiť. Určuje tiež výšku správneho poplatku, ktorý je potrebné pri podaní tej ktorej žiadosti zaplatiť.

 

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

METODICKÝ POKYN PRE ŽIADATEĽOV O VYDANIE/ZMENU OSOBITNÉHO POVOLENIA NA ZAOBCHÁDZANIE S DROGOVÝMI PREKURZORMI V LEKÁRŇACH (verejné a nemocničné lekárne) nájdete na:

https://www.sukl.sk/buxus/docs/Drogove_prekurzory/Pokyny/MP_123-2021_____METODICKY_POKYN_PRE_ZIADATELOV_O_VYDANIE_ZMENU_OSOBITNEHO_POVOLENIA_NA_ZAOBCHADZANIE_S_DROGOVYMI_PREKURZORMI_V_LEKARNACH__verejne_a_nemocnicne_lekarne_.pdf