Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Nový dokument pre ambulancie – Poučenie a Informovaný súhlas pacienta týkajúci sa ultrazvukového vyšetrenia srdca

Mgr. Miriam Tipánová   |   2.5.2019

Chceli by sme vám dať na vedomie, že sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Poučenie a informovaný súhlas pacienta ECHOKARDIOGRAFIA (ECHOKG) – ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE SRDCA.

Tento dokument môže byť užitočný najmä pre interné a kardiologické ambulancie. Obsahuje písomné poučenie pacienta o vyšetrení echokardiografie srdca, podáva informácie čo je echokardiografia, dôvode zdravotného výkonu, o priebehu vyšetrenia, kontraindikáciách a možných rizikách súvisiacich s liečbou, alternatívnych spôsoboch liečby a rizikách odmietnutia liečby. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania zdravotného výkonu. Taktiež v dokumente sú obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK ambulancia je 49 eur s DPH.

Predplatitelia služby mediPRÁVNIK ambulancia si môžu  dokument zakúpiť za cenu 19 eur s DPH.

Dokument nájdete na odkaze: Poučenie a informovaný súhlas pacienta - echokardiografia (ECHOKG) – ultrazvukové vyšetrenie srdca

(Počet prečítaní: 369)