mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Nové usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR a informácie pre pediatrov v súvislosti s COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.1.2022

Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizovalo usmernenie pre pediatrov týkajúce sa postupov v pediatrickej ambulancii počas pandémie ochorenia COVID-19. Navyše na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR bola zverejnená aj aktuálna informácia pre pediatrov k vystavovaniu ošetrovného počas pandémie ochorenia COVID-19.

USMERNENIE K POSTUPOM V PEDIATRICKEJ AMBULANCII POČAS PANDÉMIE
 
Dňa 13. januára 2022 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) „Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o postupoch pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19“ č. Z002797-2022. Týmto usmernením boli upravené postupy pre pediatrov súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v pediatrickej ambulancii počas pandémie COVID-19.
 
Usmernenie upravuje postupy pediatrov pri ošetrovaní detí a preventívnych prehliadkach vykonávaných priamo v pediatrickej ambulancii. Určuje tiež podmienky epidemiologického triedenia/triáže pacientov prostredníctvom „triediacich otázok“, ktoré má byť vykonávané ešte pred samotným vyšetrením/preventívnou prehliadkou a najlepšie dištančne.
 
VYSTAVOVANIE OŠETROVANÉHO PEDIATRAMI
 
Na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva bola zverejnená aj „Informácia o postupoch pri vystavovaní ošetrovného pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 účinné od 12.1.2022.“, prostredníctvom ktorej sa pediatrom bližšie vysvetľujú aktuálne podmienky pre vystavovanie pandemickej a klasickej OČR počas pandémie ochorenia COVID-19.
 
INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Dokumenty „Informácia o postupoch pri vystavovaní ošetrovného pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 účinné od 12.1.2022“ a „Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o postupoch pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19“ nájdete na tomto odkaze (úplne dole v časti Metodické usmernenia): https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19