Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

Nové úhradové skupiny

Mgr. Miriam Tipánová   |   11.7.2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aj návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení vyhláška č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.

Návrh vyhlášky doplňuje prílohu vyhlášky č. 435/2011 Z. z. o nové úhradové skupiny, ktoré zohľadňujú medicínske hľadisko a dostupnosť liečby. Podľa dôvodovej správy úhradové skupiny sú zostavené tak, že pacient môže bez medicínskych obmedzení prejsť z jedného lieku na iný, podľa terapeutickej indikácie lieku uvedenej v súhrne charakteristických vlastností lieku.

Lieky v úhradových skupinách sú určené na liečbu rovnakého typu ochorenia, majú rovnakú cestu podania a obsahujú to isté liečivo alebo liečivá. Pacient bude mať naďalej dostupnú sociálne únosnú liečbu liečivom alebo liečivami určenými na liečbu jeho ochorenia.

Stav legislatívneho procesu

Momentálne je návrh vyhlášky v medzirezortnom pripomienkovom konaní  do 19. júla 2019. O ďalšom priebehu vás budeme informovať.  Viac sa dozviete na linku: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-516.

Zdroj: www.slov-lex.sk

(Počet prečítaní: 358)