mediPRÁVNIK chráni už 675 ambulancií a lekární.

Nová povinnosť pre poskytovateľov ambulantnej ZS - zabezpečiť interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Mgr. Miriam Tipánová   |   30.1.2020

Od 1.1.2020 je účinná vyhláška č. 444/2019 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Táto vyhláška prináša pre poskytovateľov povinností, na základe ktorých by mali zabezpečiť bezpečnosť pacientov. Vzhľadom na rozsiahlosť danej problematiky sa  tomto článku zameriame len na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. V článku sa dozviete, aké oblasti sa hodnotia v rámci bezpečnosti pacientov pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež v ňom nájdete naše odporúčania pre poskytovateľov, ako splniť požiadavky obsiahnuté vo vyhláške.

Z navrhovanej vyhlášky poskytovateľom vyplývajú povinnosti, na základe ktorých majú zabezpečiť bezpečnosť pacientov. Ak si neviete rady so splnením povinností, naša advokátska kancelária h&h PARTNERS, s.r.o., ktorá sa špecializuje na medicínske právo vám s tým rada pomôže. Vypracujeme vám interné smernice, informované súhlasy a iné dokumenty prostredníctvom ktorých si splníte povinnosti, uložené vyhláškou a inými právnymi predpismi.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na emailovej adrese office@hhpartners.eu alebo na tel. č. +421 556 943 991.

Čo je vlastne bezpečnosť pacienta?

Bezpečnosť pacienta môžeme charakterizovať ako predchádzanie nežiadúcim udalostiam počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Cieľom bezpečnosti pacienta je minimalizovať poškodenie jeho zdravia.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je podľa dôvodovej správy systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiadúcich udalostí súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorých môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zhoršeniu zdravotného stavu pacienta alebo k prípadnému poškodeniu zdravia pacienta. Poskytovateľ hodnotí sám seba prostredníctvom interného systému, pričom má preddefinované minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Cieľom je zabránenie zbytočným chybám, učenie sa z vlastných chýb, ako aj tvorba stratégii na predchádzanie nežiadúcich udalostí. Správanie sa jednotlivca a kolektívu založené na neustálom úsilí minimalizovať poškodenie pacienta, ku ktorému by mohlo prísť v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Klinický audit ako nástroj na sledovanie dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacientov

Klinický audit bol zavedený poslednou novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Klinický audit je podľa vyššie spomenutého zákona systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania štandardných postupov pre výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov a interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Ide o nástroj na sledovanie zavedenia a dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacientov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, ktoré oblasti sa hodnotia u poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež sa dočítate o tom, ako si poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti môžu splniť povinnosti uvedené vo vyhláške.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 954)