Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.

Nezabudnite pri odmietnutí poučenia či udelenia informovaného súhlasu vytvoriť záznam v elektronickej zdravotnej knižke

Mgr. Miriam Tipánová  27.1.2020

Ako iste viete, lekár by mal primárne viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke. Elektronická zdravotná knižka  sa dostala do slovenského právneho poriadku prostredníctvom eZDRAVIA.

Čo možno nájsť v elektronickej zdravotnej knižke presne vymenúva zákon č. 153/2013 Z. z. Pôjde o údaje ako napr. záznam o preventívnej prehliadke, záznam o poskytnutej urgentnej zdravotnej starostlivosti, záznam o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, preskripčný záznam, odporúčanie lekára na špecializovanú starostlivosť.

Vytváranie záznamov je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti

Chceli by sme vám dať na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby. Aj preto by zdravotnícky pracovník vytváranie zdravotných záznamov nemal brať na ľahkú váhu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aké situácie môžu vzniknúť pri udelení/neudelení informovaného súhlasu a ako je v danom prípade potrebné postupovať. Dozviete sa aj o čom všetkom je potrebné vykonať záznam v elektronickej zdravotnej knižke.  

Uzamknutú časť článku pre ambulancie si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť Ambulancia na kľúč.

Kúpiť článok za 3 €
alebo
zdarma ako súčasť jedného z našich
balíkov v cene od 7 € / mesiac

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame