mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Návrh ministerstva zdravotníctva týkajúci sa minimálnych štandardov je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Mgr. Ján Pavlík   |   21.11.2019

Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov je vo fáze medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom predkladaného návrhu je efektívnejšie získavanie špecializovanej spôsobilosti lekárov v špecializačných odboroch psychiatria, detská psychiatria, pediatria, infektológia  klinická imunológia a alergológia. Úprava minimálnych štandardov by mala reflektovať potreby aplikačnej praxe.

V predkladanom návrhu sa upravujú minimálne štandardy pre špecializačné odbory pre zdravotnícke povolanie lekár:

  • psychiatria,
  • detská psychiatria,
  • pediatria,
  • infektológia,
  • klinická imunológia a alergológia.

Bližšie podrobnosti o prebiehajúcom legislatívnom procese sa dozviete na linku:

LP/2019/834 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov