Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Lekárne, nezabudnite na hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok

Mgr. Miriam Tipánová   |   27.12.2019

Lekárne, nezabudnite, že máte povinnosť spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných a psychotropných látok. V prípade ak si túto povinnosť nesplníte, hrozí vám vysoká sankcia. V tomto článku sa dozviete čo všetko musí hlásenie obsahovať, taktiež sa dozviete aj o výške sankcie za porušenie povinnosti, aj o tom, ktoré lekárnické informačné systémy sú kompatibilné so systémom e-VÚC a dokážu odosielať hlásenie elektronicky.

Do kedy?

Lekárne sú povinné do konca mesiaca január 2020 spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných látok a psychotropných látok a prípravkov II. a III. skupiny za obdobie uplynulého kalendárneho roka a o ich stave na sklade k poslednému dňu uplynulého roka.

Čo obsahuje hlásenie?

Hlásenie obsahuje okrem identifikácie lekárne a obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva, položky o jednotlivých liekoch a surovinách:

 • kód lieku/suroviny
  uvádza sa ŠUKL kód, resp. iný pridelený kód v zmysle číselníka(SU* pre suroviny, VET* pre veterinárne lieky)
 • názov lieku/suroviny
 • doplnok názvu/suroviny
 • účinná látka
  uvádza sa báza účinnej látky z číselníka
 • počiatočný stav
  uvádza sa stav na začiatku obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2019, uvádza sa stav k 1.1.2019
 • príjem od distributérov
  uvádza sa množstvo prijaté od distributérov v danom období
 • vrátené distributérom
  uvádza sa množstvo vrátené distributérom v danom období
 • príjem z inej lekárne
  uvádza sa množstvo prijaté z inej lekárne v danom období
 • výdaj do inej lekárne
  uvádza sa množstvo vydané do inej lekárne v danom období
 • výdaj konečnému užívateľovi
  uvádza sa množstvo vydané pacientovi, veterinárovi alebo oddeleniu v nemocnici; neuvádza sa napr. výdaj do inej lekárne a pod.
 • stratené, zničené alebo exspirované balenia/množstvo
  uvádza sa množstvo, ktoré „vypadlo“ z obehu skladových zásob a nedostalo sa ku konečnému užívateľovi
 • konečný stav
  uvádza sa stav na konci obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2019, uvádza sa stav k 31.12.2019

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete o tom akým spôsobom si lekárne  splnia oznamovaciu povinnosť, ktoré lekárnické informačné systémy sú kompatibilné so systémom e-VÚC a dokážu odosielať hlásenie elektronicky, čo robiť ak nastane problém s odoslaním hlásenia. Taktiež sa dozviete aj o výške sankcie za nesplnenia povinnosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac