Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve

Mgr. Ján Pavlík   |   9.5.2019

Ďalšou novinkou súvisiacou s elektronizáciou zdravotníctva je elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve. Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve si ale netreba zamieňať s elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka. Komu sa tento preukaz bude vydávať, aké povinností to prináša a aké sankcie následne budú hroziť za porušenie týchto povinností si rozoberieme v tomto článku.

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve je inštitút, ktorý vstúpi do účinnosti 1. januárom 2020. Aj napriek neskoršej účinnosti, zo zákona už poznáme jeho podobu a z tohto dôvodu je vhodné oboznámiť sa s povinnosťami, ktoré  tento inštitút vnesie do každodennej činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve, ako sme načrtli v úvode tohto článku je potrebné odlíšiť od elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka používa zdravotnícky pracovník na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a poprípade aj v informačnom systéme poskytovateľa.

Osoby, ktorým sa bude vydávať elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve má presne vymedzený okruh osôb, ktorým sa bude vydávať. Ide o tieto osoby:

a) osoba oprávnená vydávať audio-protetické zdravotnícke pomôcky vo výdajni protetických zdravotníckych pomôcok,

b) pracovník informačných technológií poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poverenému spravovať a kontrolovať procesy elektronickej komunikácie informačných systémov v rámci zasielania a sprístupňovania elektronických záznamov,

c) administratívny pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je poverený vykonávať administratívne úkony súvisiace s prípravou osoby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Vyššie vymedzené osoby budú elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve využívať na svoju identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme poskytovateľa, obdobne ako zdravotnícki pracovníci pri použití elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK sa dozviete, čo bude obsahom takéhoto elektronického preukazu, aké subjekty budú oprávnené podať žiadosť o jeho vydanie, čo bude takáto žiadosť obsahovať, ako aj to, aké povinností z toho vyplývajú pri skončení pracovnoprávnych vzťahov s osobami, ktorým je tento elektronický preukaz vydávaný.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 430)