Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Dvojaký meter pri odmenách lekárov APS – II. časť

Mgr. Michal Novák   |   30.12.2019

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a najmä proces dohadovania sa s organizátorom so sebou prináša rôzne úskalia. Napríklad v podobe vyjednávania príplatkov za prácu cez víkendy a vo sviatok, či nevyplatenie odmeny organizátorom. V nasledujúcom článku sa pozrieme nato, akými sankciami môže byť postihnutý nezodpovedný organizátor a aké mechanizmy ochrany má lekár k dispozícii v prípade nevyplatenia odmeny.

Na pripomenutie

V predchádzajúcej časti venovanej ambulantnej pohotovostnej službe sme si ozrejmili problematiku odmeňovania lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Povedali sme si na akú výšku odmeny majú nárok lekári v pracovnom pomere s organizátorom, aká odmena patrí lekárom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci APS ako spoločnosť s ručením obmedzeným a taktiež sme si povedali, že im za prácu počas soboty, nedele a počas sviatku patria príplatky, ktoré stanovuje zákonník práce. Rozobrali sme si aj situáciu, čo v prípade, ak spoločnosť ktorá bude mať uzatvorenú zmluvu s organizátorom o poskytovaní APS (podľa obchodného zákonníka) pošle do ambulancie APS slúžiť svojho zamestnanca lekára. A taktiež sme zdôraznili nejednoznačnosť a možný diskriminačný výklad aktuálnych ustanovení zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a poukázali na možné riešenie, ktoré vidíme v novelizácii právnej úpravy. Viac o predchádzajúcej téme sa dočítate tu.

Nižšie príplatky ako stanovuje zákonník práce?

V praxi sa môže stať, že organizátor poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ponúkne v zmluve nižšie alebo dokonca žiadne príplatky (príplatok za sobotu, nedeľu a za sviatok) ako stanovuje zákonník práce. Je potrebné povedať, že takéto zmluvné ustanovenie je v priamom rozpore so zákonníkom práce a organizátor je povinný uhradiť výšku príplatkov podľa zákonníka práce. Uvedené je potrebné chápať vo všeobecnej rovine a konkrétne nároky závisia od špecifík jednotlivej situácie. Avšak je dôležité povedať, ak by organizátor akýmkoľvek spôsobom vyvíjal nátlak na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby uzavrel nevýhodnú zmluvu, odporúčame s organizátorom dojednať také podmienky, ktoré budú vyhovovať obom zmluvným stranám a zároveň nebudú v rozpore s právnymi predpismi.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aká odmena patrí lekárovi, ktorý slúži v rámci ambulantnej pohotovostnej služby nedobrovoľne, aká sankcia hrozí organizátorovi, ktorý nevyplatí odmenu lekárovi za odpracovaný čas v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a mnoho ďalšieho.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac