mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Ambulancie, nezabudnite si aktualizovať svoj systém na verziu e–receptu v4 alebo v5

Mgr. Miriam Tipánová   |   25.6.2020

Národné centrum zdravotníckych informácií informuje na svojom webovom sídle o novej verzii služby e-recept.

Do prevádzky bude uvedená nová verzia e–receptu v5 a to dňa 26. 6. 2020. Táto nová verzia umožňuje elektronickú preskripciu aj v oblasti predpisov omamných a psychotropných látok. Okrem toho NCZI 26. 6. 2020 ukončuje podporu služieb e–recept v3. Preto je dôležité, aby ambulancie si aktualizovali svoj systém  na verziu e–receptu v4 alebo v5.

Ak to tak nespravíte, nebudete  môcť od 26. 6. 2020 vytvárať elektronické recepty. Aktualizáciu musíte riešiť primárne so svojim dodávateľom softvéru.

Zdroj: www.ezdravotnictvo.sk