mediPRÁVNIK chráni už 1062 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Čo znamená vyhlásenie núdzového stavu pre zdravotníkov?

Situácia okolo vírusového ochorenia COVID-19 je stále veľmi vážna. V dôsledku toho vláda pristúpila dňa 15. marca 2020 k vyhláseniu núdzového stavu na všetky štátne nemocnie, avšak...
20.3.2020

Podanie daňového priznania sa odkladá na jún

V súvislosti s komplikovanou situáciou šírenia nákazy koronavírusom vláda schválila odklad podania daňových priznaní na daň z príjmu pre všetky daňové subjekty. Posledný deň na...
19.3.2020

Vláda rozšírila núdzový stav aj na ďalšie subjekty

Vláda schválila návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového...
19.3.2020

ÚDZS vydal nové usmernenie týkajúce sa zúčtovania a vykazovania ZS elektronickou formou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal usmernenie č. 1/2020 o zúčtovaní a vykazovaní extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou.
17.3.2020

Lekári, stiahnite si zadarmo oznam, ktorý obsahuje výzvu pre pacientov aby nezamlčovali ochorenie

V nadväznosti na uverejnený prípad zatajenia podozrenia na ochorenie vírusom COVID 19, ktorý sa stal v nemocnici Šaca, by sme chceli upozorniť na existenciu právnej zodpovednosti...
12.3.2020