mediPRÁVNIK chráni už 1432 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Môže si farmaceut/farmaceutický laborant popri svojej práci privyrobiť v inej lekárni?

V rámci bežného života sa stáva, že zamestnanec má záujem okrem svojho hlavného pracovného pomeru vykonávať prácu aj pre iného zamestnávateľa a privyrobiť si tak. A to, či už v rámci...
11.8.2022

Dve významné novely v zdravotníctve dostali od augusta zelenú

Podpisom prezidentky sa dve významné novely v oblasti zdravotníctva stali od augusta skutočnosťou. Legislatíva sa doplnila o úpravu zameranú na zlepšenie podmienok pre osoby, ktorým...
10.8.2022

Rezidentské štúdium – 2. časť – povinnosti rezidenta počas rezidentského štúdia a po jeho ukončení

Počas rezidentského štúdia platí pre rezidenta viacero povinností, ktoré musí dodržiavať. Dokonca sú povinnosti pre rezidenta viazané aj na skončenie rezidentského štúdia. Pozor si...
5.8.2022

Podcast Sociálnej poisťovne a NCZI k elektronickej PN

Pre lekárov pripravila Sociálna poisťovňa v spolupráci s NCZI podcast, ktorý približuje odpovede na otázky týkajúce sa ePN. Od základov, ako si ePN zakomponovať do ambulantného...
4.8.2022

Rezidentské štúdium – 1. časť – podmienky pre výkon, ambulancia ako školiteľ rezidenta a povinnosti zamestnávateľa

Zdravotníckeho pracovníka pripravuje na výkon povolania ďalšie vzdelávanie v podobe špecializačného štúdia, ktoré je možné absolvovať aj prostredníctvom tzv. rezidentského štúdia,...
3.8.2022

Refundovanie testov na COVID-19 u pacientov, ktorí nie sú verejne zdravotne poistení

Pre vykonávanie testovania v zdravotníckych zariadeniach platí aktuálne usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR zo 04. mája 2022, na základe ktorého Ministerstvo zdravotníctva...
29.7.2022

Odborný zástupca lekárne – 2. časť – povinnosti a zodpovednosť odborného zástupcu

Odborný zástupca lekárne zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti lekárne, na ktorú získala povolenie. V zmysle zákona o liekoch má odborný zástupca určité povinnosti, ktorých...
28.7.2022

Očkovanie 4. dávkou proti COVID-19 spustené pre osoby nad 50 rokov

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo očkovanie 4. dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre osoby nad 50 rokov.
27.7.2022

Odborný zástupca lekárne – 1. časť – podmienky pre výkon činnosti

Podstatou činnosti lekárne je zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami. Táto činnosť je však napojená na odbornosť, za ktorú zodpovedá v lekárni odborný zástupca. Nie každá...
26.7.2022
18