mediPRÁVNIK chráni už 1525 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Viete, čo je potrebné k predaju/kúpe ambulancie?

Tak ako v živote človeka, aj v podnikaní môže nastať situácia, ktorá bude viesť k plánu podnikanie ukončiť. To platí aj v prípade prevádzkovania ambulancie. Poskytovateľ zdravotnej...
6.12.2022

Navrhuje sa ďalšia zmena v delegovanom predpisovaní

Rezort zdravotníctva predstavil ďalší veľký návrh novely zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktorý má okrem iného zaviesť novinky v delegovanom predpisovaní. Legislatívne zmeny sa...
2.12.2022

Novelou zákona o liekoch sa navrhuje, aby štát prevzal zodpovednosť aj za škodu na zdraví po podaní lieku proti COVID-19

S ohľadom na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 prevzal štát zodpovednosť za škodu na zdraví, ktorá vznikne v dôsledku očkovania proti COVID-19. V období pandémie sa však objavili...
1.12.2022

Stiahnutie lieku Stoptussin sirup z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle o stiahnutí viacerých šarží lieku Stoptussin sirup, sir 1x180 ml (fľ.skl.hnedá + dávkov.pipeta), kód ŠÚKL:...
30.11.2022

Komu je možné sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta k nahliadnutiu?

Zdravotná dokumentácia pacienta sa vedie primárne v elektronickej podobe. V zákonom stanovených prípadoch sa však vedie aj v papierovej podobe. Údaje zo zdravotnej dokumentácie...
25.11.2022

Vstúpte do nového roka s diárom pre zdravotníkov

Zdravotnícky pracovník musí počas vykonávania svojej ambulantnej praxe okrem iného myslieť aj na dodržiavanie povinnosti, ku ktorým ho viažu zákony. Vieme, že sledovanie všetkých...
24.11.2022

Viete komu je možné poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta? Čo má výpis obsahovať?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju však viesť aj v písomnej forme, a to najmä ak je systém...
23.11.2022
23