mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Prečo prechod k elektronickej forme vedenia zdravotnej dokumentácie nie je taký jednoduchý

Zdravotná dokumentácia, spôsob jej vedenia, či otázka okruhu osôb, ktoré môžu do nej nahliadať, predstavuje pre mnohých alchýmiu. A právom. Právna úprava je na viacerých miestach...
16.2.2024

Pediatri môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť dorastu len ak na to majú certifikovanú pracovnú činnosť

S účinnosťou od januára 2024 došlo k zmenám vo výkone preventívnych prehliadok dorastu. Výslovne sa stanovilo, že ich môže realizovať buď všeobecný lekár alebo lekár s certifikátom z...
14.2.2024

Kto je pôvodcom odpadu v prípade zneškodňovania liekov?

Odpady vznikajú pri každej činnosti a výnimkou nie je ani oblasť zdravotníctva. V oblasti zdravotníctva vzniká odpad na rôznych miestach, a to nie len v zdravotníckych zariadeniach,...
8.2.2024

Informovaný súhlas nespôsobilého pacienta

Informovaný súhlas pacienta je základným stavebným kameňom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Práve v dôsledku informovaného súhlasu, ktorému predchádza náležité poučenie...
7.2.2024

Vstúpili sme do ďalšej série webinárov. Prvý z nich bol venovaný Internému systému hodnotenia bezpečnosti pacienta

Obľúbili ste si naše webináre? Veríme, že áno. Prostredníctvom nich sa vám snažíme prinášať prehľad o témach, v ktorých by ste mali byť zorientovaní a ktoré by vo svete zdravotníctva...
2.2.2024

Stiahnutie lieku Cinacalcet z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o stiahnutí lieku Cinacalcet Heaton 30 mg tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) z trhu.
1.2.2024

Doplnkové ordinačné hodiny – nástroj poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi bez čakania a na priamu platbu

Ambulantná zdravotná starostlivosť poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je najčastejšie poskytovaná v rámci bežných ordinačných hodín. Od 1. januára 2019 je však možné...
26.1.2024

Doplnkové ordinačné hodiny cez prizmu úhrad zdravotných poisťovní

Doplnkové ordinačného hodiny sú pre niektorých veľkou neznámou, iní v nich nevidia zmysel, hlavne s ohľadom na všetky povinnosti, ktoré je potrebné za účelom ich poskytovania splniť...
25.1.2024

Webinár 29. Nezabúdajte na povinnosť mať v ambulancii efektívny a funkčný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Určite ste tento názov už zachytili. Minimálne od nás, ktorí sa tejto povinnosti venujeme a pomáhame ju našim klientom zvládnuť bez...
23.1.2024
41