mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Prehžad liekov a vakcín používaných v súvislosti s ochorením COVID-19

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle pravidelne aktualizuje zoznam liekov a vakcín (registrovaných, v procese registrácie, v procese pribežného hodnotenia)...
19.1.2022

Ak vás kolega požiada o delegované predpisovanie, vyžiadajte si od neho správne poverenie

Novela zákona o liekoch prijatá v decembri 2021 priniesla zmeny aj v delegovanom predpisovaní, a to s účinnosou od 1. januára 2022. Vo vzahu lekár, ktorý odporúčal predpísanie lieku...
18.1.2022

Nové usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR a informácie pre pediatrov v súvislosti s COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizovalo usmernenie pre pediatrov týkajúce sa postupov v pediatrickej ambulancii počas pandémie ochorenia COVID-19. Navyše na webovom sídle...
14.1.2022

Čo znamená pre lekárne povinnos registrácie v registri partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.Vznik povinnosti registrácie v tomto registri môže vyplynú zo spolupráce...
13.1.2022

Otázky a odpovede týkajúce sa delegovaného predpisovania od januára 2022

V decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov. Zmeny v delegovanom predpisovaní...
12.1.2022

Lekárne, pozor! V hlásení o spotrebe omamných a psychotropných látok musíte uvies už aj tie III. skupiny

Lekárne majú každoročne povinnos hlási na samosprávny kraj údaje o spotrebe omamných a psychotropných látok, a to vždy do 31. januára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka...
11.1.2022

Nulové doplatky za lieky pre dôchodcov. Pozor na podmienky, ktoré musí dôchodca spĺňa

Národná rada ešte vo februári 2021 schválila nulové doplatky za lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny pre deti do 6 rokov a tiež pre dôchodcov. Vo vzahu k deom do 6 rokov...
5.1.2022

Lekárne, nezabudnite na hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2021

Lekárne majú každoročne povinnos hlási na samosprávny kraj údaje o spotrebe omamných a psychotropných látok, a to vždy do 31. januára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka...
22.12.2021

Vianočné prianie

22.12.2021
6