mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Čo má obsahovať interná smernica zamestnávateľa o oznamovaní protispoločenskej činnosti?

Oznamovanie protispoločenskej činnosti – téma, ktorú v poslednej dobe ovplyvnilo viacero legislatívnych zmien premietnutých do zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej...
20.10.2023

Došlo k zmene zdravotnej poisťovne bez vášho vedomia? Do konca októbra máte možnosť vziať prihlášku späť

Každoročne môžu poistenci najneskôr do 30. septembra zmeniť zdravotnú poisťovňu, a to vo forme podania prihlášky do inej zdravotnej poisťovne. Pre tohtoročnú zmenu zdravotnej...
19.10.2023

ŠÚKL informuje o zvýšenej opatrnosti v prípade možného výskytu falšovaných balení lieku Ozempic

ŠÚKL zverejnil na svojom webovom sídle informáciu o výskyte falšovaných balení lieku Ozempic. Poukazuje na zvýšenú opatrnosť s ohľadom na to, že sa môžu takéto falšované balenia...
18.10.2023

Kontrola zo zdravotnej poisťovne – čo je o nej potrebné vedieť?

Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolná činnosť je zameraná na...
17.10.2023

Šepcifikácia používania obmedzovacích prostriedkov pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti

Použitie obmedzovacích prostriedkov v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti zaviedol zákon o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z.z.), ktorý stanovil...
13.10.2023

MZ SR aktuálne zjednodušilo prístup k príspevku na zriadenie novej ambulancie

V súčasnosti je veľký nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a tiež pediatrov. Za účelom zabezpečenia primárnej starostlivosti poskytuje MZ SR nenávratný finančný príspevok na...
11.10.2023

Ako to vidíte vy - bonzovanie alebo budovanie kultúry zvyšovania bezpečnosti?

V slovenskej legislatíve máme už niekoľko rokov prítomné mechanizmy, ktoré nútia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti hlásiť problematické skutočnosti – spomeňme len hlásenie...
10.10.2023

Preventívne prehliadky po novom

Vrámci júnového rokovania parlament schválil novelu zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.), ktorá okrem iného prináša zmeny v preventívnych prehliadkach. Ako budú preventívne...
5.10.2023

„Klop,klop! Kto je? Zmeny delegovaného predpisovania“

Posledný štvrtkový podvečer sa niesol v znamení webinára, ktorý pre všetkých nadšencov pripravila advokátska kancelária h&h PARTNERS. Keďže od 1. augusta 2023 nastali zmeny v...
3.10.2023
39