Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.
Pracovnoprávna agenda

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - ambulancia

Chceme vás na začiatok upozorniť, že ak máte záujem o túto službu nestačí tento dokument zaplatiť. je potrebné aby ste si tento dokument stiahli, vyplnili ho a zaslali podľa pokynov v dokumente na naše sídlo. My na základe vami vyplneného dokumentu za vás vykonáme zápis konečného uživateľa výhod do ORSR. Kedy musí ambulancia vykonať zápis? Vtedy ak vaša ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť vo forme právnickej osoby, od 1. novembra 2018 máte povinnosť vykonať zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Uvedený dokument obsahuje podrobný postup pre splnenie Vašej povinnosti zápisu, ako aj potrebné súvisiace prílohy, ktoré zahŕňajú plnomocenstvo a vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod. Zakúpením tohto dokumentu, vykonaním jednoduchých krokov opísaných v postupe, advokátska kancelária h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., vykoná zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra za Vás. Cena dokumentu je konečná a zahŕňa v sebe príslušný zápis údajov do obchodného registra advokátskou kanceláriou. Viac informácií, týkajúcich sa tejto povinnosti nájdete v článku: https://www.medipravnik.sk/clanky/od-novembra-pribudne-nova-povinnost-zapisu-konecneho-uzivatela-vyhod-do-obchodneho-registra-371/
 • Dátum aktualizácie:
  1.1.2019
 • Dátum revízie:
  1.7.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 96 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 10 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 86 € s DPH