mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - ambulancia


Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
UPOZORNENIE: VZHĽADOM NA BLÍŽIACE SA VIANOČNÉ SVIATKY VIEME VYKONAŤ ZÁPIS KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD DO OR SR LEN V PRÍPADE, AK NÁM POŠLETE VYPLNENÉ DOKUMENTY DO 19.12.2019. Taktiež vás chceme na začiatok upozorniť, že ak máte záujem o túto službu nestačí tento dokument zaplatiť. je potrebné aby ste si tento dokument stiahli, vyplnili ho a zaslali podľa pokynov v dokumente na naše sídlo. My na základe vami vyplneného dokumentu za vás vykonáme zápis konečného uživateľa výhod do ORSR. Kedy musí ambulancia vykonať zápis? Vtedy ak vaša ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť vo forme právnickej osoby, od 1. novembra 2018 máte povinnosť vykonať zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Uvedený dokument obsahuje podrobný postup pre splnenie Vašej povinnosti zápisu, ako aj potrebné súvisiace prílohy, ktoré zahŕňajú plnomocenstvo a vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod. Zakúpením tohto dokumentu, vykonaním jednoduchých krokov opísaných v postupe, advokátska kancelária h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., vykoná zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra za Vás. Cena dokumentu je konečná a zahŕňa v sebe príslušný zápis údajov do obchodného registra advokátskou kanceláriou. Viac informácií, týkajúcich sa tejto povinnosti nájdete v článku: https://www.medipravnik.sk/clanky/od-novembra-pribudne-nova-povinnost-zapisu-konecneho-uzivatela-vyhod-do-obchodneho-registra-371/
 • Dátum aktualizácie:
  1.1.2019
 • Dátum revízie:
  16.6.2021
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 10 € s DPH.

Kúpiť dokument za 96 €
alebo
86 € v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne