mediPRÁVNIK chráni už 1570 ambulancií a lekární.

Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa


Interná smernica (lekáreň)
Vaša lekáreň dennodenne spracúva osobné údaje svojich pacientov. V rámci povinností, ktoré vám ukladá GDPR nariadenie máte povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Tento vzor záznamu o spracovateľských činnostiach obsahuje všetky náležitosti podľa GDPR nariadenia, ktoré musíte splniť v súvislosti s vybavovaním objednávok vašich pacientov. UPOZORNENIE: Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach nemusí obsahovať všetky informačné systémy, ktoré máte v rámci vašej lekárni vytvorené. Preto je potrebné záznam o spracovateľských činnostiach prispôsobiť s ohľadom na účely spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie špecifiká vašej lekárne.
 • Dátum aktualizácie:
  4.10.2022
 • Dátum revízie:
  10.8.2021
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (lekáreň)
 • Špecializácia:
  všetky lekárne

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 297 € s DPH.

Kúpiť dokument za 300 €
alebo
3 € v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne