mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely očkovania


Interná smernica (ambulancia)
Úprava ochrany osobných údajov by mala byť v každom zdravotníckom zariadení prioritou. Očkovanie a s ním súvisiace oznamovacie povinnosti príslušnému úradu verejného zdravotníctva sa týkajú najmä všeobecných lekárov pre deti a dorast. Pripravili sme pre Vás dokument obsahujúci súhlas so spracovaním osobných údajov na účely oznamovania údajov o vykonanom/nevykonanom očkovaní. Pokiaľ sa chcete vyhnúť prípadným pokutám zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, odporúčame Vám v rámci činnosti zdravotníckeho zariadenia zabezpečiť podpis súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas je pripravený tak, aby rešpektoval skutočnosť, že v mnohých prípadoch budú súhlas podpisovať zákonní zástupcovia pacientov. Súčasťou je aj čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.
 • Dátum aktualizácie:
  1.1.2019
 • Dátum revízie:
  16.6.2021
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  ambulancia všeobecného lekára, pediatrická ambulancia

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 12 € s DPH.

Kúpiť dokument za 20 €
alebo
8 € v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne