mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Príkazná zmluva k odovzdaniu zdravotnej dokumentácie novému poskytovateľovi


Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
V prípade, ak sa pacient rozhodne vymeniť svojho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, a pacient odstúpi od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak samotný poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti je povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania. Túto zdravotnú dokumentáciu je povinný odovzdať novému poskytovateľovi, s ktorým pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na jednej strane povinnosť odovzdania zdravotnej dokumentácie leží na pleciach poskytovateľa, no na druhej strane zákon neupravuje, akým spôsobom je povinný poskytovateľ zabezpečiť jej odovzdanie. Preto je možné, aby sa lekár s pacientom dohodol, že zdravotnú dokumentáciu odovzdá svojmu novému poskytovateľovi samotný pacient. V tomto prípade na mieste lekára treba byť opatrný, pretože on zodpovedá za odovzdanie zdravotnej dokumentácie nie pacient. Ak sa lekár s pacientom dohodne, že zdravotnú dokumentáciu odovzdá samotný pacient, tak odporúčame, aby lekár s pacientom uzavreli Príkaznú zmluvu. Na základe tejto zmluvy sa pacient zaväzuje, že odovzdá zdravotnú dokumentáciu svojmu novému poskytovateľovi, ktorý je vymedzený v tejto zmluve bez toho, aby došlo k poškodeniu, zničeniu či strate zdravotnej dokumentácie. V zmluve sú obsiahnuté povinnosti pre pacienta a zodpovednosť za škody v prípade straty, zničenia, či iného poškodenia zdravotnej dokumentácie pacientom. Taktiež vzhľadom na skutočnosť, že obsahom zdravotnej dokumentácie sú osobné údaje týkajúce sa zdravia, v zmluve je uvedený aj spôsob odovzdania zdravotnej dokumentácie.
 • Dátum aktualizácie:
  18.11.2019
 • Dátum revízie:
  30.6.2023
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
 • Špecializácia:
  ambulancia všeobecného lekára, pediatrická ambulancia

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 120 € s DPH.

Kúpiť dokument za 120 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne