mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Preventívne odporúčania pre pacientov týkajúce sa ochorenia COVID - 19


Interná smernica (ambulancia)
Každý z nás sa má správať tak, aby predchádzal vzniku škody na zdraví alebo majetku iných osôb. Uvedené platí v aj v prípade, ak má pacient na základe verejne publikovaných informácií podozrenie, že získal nákazlivé ochorenie, no o tomto podozrení úmyselne mlčí, alebo dokonca zámerne uvádza nepravdivé informácie. Niektorí pacienti si toho nemusia byť vedomí, a preto sme pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pripravili dokument, ktorý obsahuje stručné preventívne odporúčania, na základe ktorých by pacient mal postupovať.Taktiež je v ňom uvedená informácia o právnej zodpovednosti pacienta v prípade zatajenia prenosnej choroby. Tento dokument je potrebné umiestniť na viditeľné miesto, ako naprílad na dverách ambulancie, alebo do čakárne.
 • Dátum aktualizácie:
  23.3.2020
 • Dátum revízie:
  26.8.2021
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
Cena dokumentu zdarma pre registrovaných
alebo
Cena dokumentu zdarma so službou Ambulancia na kľúč