mediPRÁVNIK chráni už 1521 ambulancií a lekární.

Pracovná zmluva - praktická sestra - asistent a Náplň práce


Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
Pracovná zmluva môže byť po vyplnení použitá pre zdravotníckeho pracovníka - praktická sestra - asistent. V zmluve sú upravené vzájomné práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca. Obsahuje všetky podstatné náležitosti podľa Zákonníka práce. Zmluva vychádza najmä zo Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov na úseku zdravotníctva. Pracovná zmluva obsahuje aj náplň práce praktickej sestry - asistenta v zmysle platných právnych predpisov.
 • Dátum aktualizácie:
  26.9.2022
 • Dátum revízie:
  13.5.2022
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 49 € s DPH.

Kúpiť dokument za 49 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne