mediPRÁVNIK chráni už 1743 ambulancií a lekární.

Poučenie zamestnanca lekárne o povinnosti používať OOP, dodržiavať hygienické opatrenia a o odporúčaní podrobiť sa očkovaniu


Pracovnoprávna agenda (lekáreň)
Zamestnanci ambulancie alebo lekárne sú v rámci výkonu svojej práce v osobnom kontakte s pacientmi a zákazníkmi, čo môže v súčasnej situácii predstavovať zvýšené riziko nakazením sa ochorenia COVID-19. Právny vzťah medzi ambulanciou/lekárňou v pozícii zamestnávateľa a zamestnancom sa vo väčšine prípadov riadi ustanoveniami Zákonníka práce. Zákonník práce obsahuje inštitúty, ktoré riešia odškodnenie zamestnancov v prípade, že došlo k poškodeniu ich zdravia v súvislosti s výkonom ich práce. Avšak, zákon taktiež ukladá zamestnancom povinnosť dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (BOZP). Porušenie predpisov BOZP zo strany zamestnanca môže predstavovať jeden z dôvodov, pre ktoré môže byť zamestnávateľ čiastočne alebo úplne zbavený zodpovednosti za poškodenie zdravia zamestnanca. Na strane druhej zamestnávateľ musí okrem iného, zamestnanca preukázateľné poučiť o dodržiavaní pravidiel BOZP. V súčasnej situácii je taktiež potrebné zamestnancov poučiť o dodržiavaní hygienických opatrení v priestoroch zamestnávateľa, ktoré sú vydávané hlavným hygienikom SR. V neposlednom rade je vhodné zamestnanca ambulancie/lekárne oboznámiť s odporúčaním podrobiť sa očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, keďže zdravotnícki pracovníci sú oprávnení takéto očkovanie absolvovať. V prípade, ak Vaša ambulancia/lekáreň zamestnáva zamestnancov je vhodné im dať podpísať tento dokument, ktorý obsahuje poučenie o povinnosti používať osobné ochranné pomôcky a dodržiavať platné hygienické opatrenia v priestoroch zamestnávateľa. Dokument taktiež obsahuje odporúčanie pre zamestnanca, aby sa ako zdravotnícky pracovník podrobil očkovaniu proti ochoreniu COVID-19. Podpisom takého dokumentu ambulancia/lekáreň sleduje predovšetkým predchádzanie škody na zdraví u samotného zamestnanca alebo ostatných osôb (pacienti/zákazníci), s ktorými prichádza zamestnanec do kontaktu pri výkone svojej práce.
 • Dátum aktualizácie:
  4.10.2022
 • Dátum revízie:
  10.3.2021
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (lekáreň)
 • Špecializácia:
  všetky lekárne

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 60 € s DPH.

Kúpiť dokument za 60 €
alebo
zdarma v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne