mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa nariadenia GDPR - ambulancia


Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
Poučenie o právach dotknutých osôb Dokument poučenie o právach dotknutých osôb obsahuje katalóg všetkých práv ktorých sa môže váš pacient ako dotknutá osoba podľa GDPR nariadenia domáhať. Povinnosťou vašej ambulancie, ako prevádzkovateľa osobných údajov, je pacienta o týchto právach informovať. Informačnú povinnosť si môžete splniť práve poučením prostredníctvom tohto dokumentu. UPOZORNENIE: Poučenie o právach dotknutých osôb obsahuje výpočet všetkých práv dotknutej osoby podľa GDPR nariadenia. Preto je potrebné z dokumentu vybrať tie práva ktoré sa týkajú vašich pacientov s ohľadom na účely spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie špecifiká vašej ambulancie.
 • Dátum aktualizácie:
  23.7.2021
 • Dátum revízie:
  16.4.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 6 € s DPH.

Kúpiť dokument za 9 €
alebo
3 € v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne