mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta s liečbou neregistrovaným liekom


Informovaný súhlas (ambulancia)
Realizácia zdravotného výkonu v ambulancii je sprevádzaná s povinnosťou zdravotníckeho pracovníka riadne a preukázateľne poučiť pacienta o tomto výkone. Podávanie lieku nie je zdravotným výkonom v pravom slova zmysle, tak ako ho charakterizuje samotný zákon, ale je to nepochybne súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dôležitým faktorom, ktorý musí podľa zákona predchádzať liečbe neregistrovaným liekom je okrem vydaného povolenia Ministerstva zdravotníctva na terapeutické použitie neregistrovaného lieku aj získanie písomného súhlasu od pacienta s terapeutickým použitím takéhoto lieku. Na účel poučenia pacienta o liečbe neregistrovaným liekom, ako aj získanie písomného súhlasu pacienta s použitím neregistrovaného lieku sme pre vašu ambulanciu pripravili vzor informovaného súhlasu. Súčasťou vzoru informovaného súhlasu je aj poučenie pacienta o tom, že neregistrovaný liek mu ošetrujúci lekár predpisuje na základe vydaného povolenia Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj samotného súhlasu pacienta. Súčasťou dokumentu je aj návod k použitiu tohto informovaného súhlasu, aby ste si ho vedeli upraviť pre akýkoľvek neregistrovaný liek.
 • Dátum aktualizácie:
  23.3.2021
 • Dátum revízie:
  26.8.2021
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 240 € s DPH.

Kúpiť dokument za 240 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne