mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - odber biologického materiálu na mikrobiologické, virologické, parazitologické a mykologické vyšetrenie


Informovaný súhlas (ambulancia)
Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o odbere biologického materiálu na mikrobiologické, virologické, parazitologické a mykologické vyšetrenie, spôsobe vykonania výkonu a jeho rozsahu, o dôvodoch na vykonanie výkonu a účele. Taktiež podáva informácie o možných rizikách tohto výkonu, kontraindikáciách pre vykonanie výkonu, alternatívach plánovaného výkonu a rizikách odmietnutia. Súčasťou dokumentu je aj informované súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ktorý spĺňa zákonom stanovené náležitosti.
 • Dátum aktualizácie:
  13.5.2022
 • Dátum revízie:
  13.5.2022
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 49 € s DPH.

Kúpiť dokument za 49 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne