mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - echokardiografia (ECHOKG) – ultrazvukové vyšetrenie srdca


Informovaný súhlas (ambulancia)
Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o vyšetrení echokardiografie srdca, podáva informácie o tom čo je echokardiografia, o dôvode zdravotného výkonu, o priebehu vyšetrenia, kontraindikáciách a možných rizikách súvisiacich s liečbou, alternatívnych spôsoboch liečby a rizikách odmietnutia liečby. Súčasťou dokumentu je aj informované rozhodnutie pacienta, ktoré je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi. Dokument obsahuje aj manuál na jeho správne použitie a odovzdanie pacientovi.
 • Dátum aktualizácie:
  13.6.2024
 • Dátum revízie:
  2.5.2019
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  ambulancia vnútorného lekárstva, kardiologická ambulancia

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 360 € s DPH.

Kúpiť dokument za 360 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne