mediPRÁVNIK chráni už 1221 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta- Artroskopia členka


Informovaný súhlas (ambulancia)
Každý zdravotnícky pracovník je povinný poučiť pacienta pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Túto povinnosť upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a preto sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Poučenie a informovaný súhlas pacienta - Artroskopia členka. Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o zdravotnom výkone, podáva informácie o dôvodoch zdravotného výkonu, spôsoboch podávania výkonu, starostlivosti pred a po výkone, kontraindikáciách pre realizáciu výkonu, možných rizikách a taktiež o alternatívach plánovaného výkonu. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania artroskopie členka.
 • Dátum aktualizácie:
  16.1.2020
 • Dátum revízie:
  16.1.2020
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  ortopedická ambulancia

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 30 € s DPH.

Kúpiť dokument za 49 €
alebo
19 € v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne