mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - Antikoagulačná liečba Warfarinom


Informovaný súhlas (ambulancia)
Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o plánovanej antikoagulačnej liečbe Warfarinom, podáva informácie čo je antikoagulačná liečba, o dôvode a spôsobe podávania Warfarinu, starostlivosti pred a počas podávania Warfarinu, kontraindikáciách a možných rizikách súvisiacich s liečbou, alternatívnych spôsoboch liečby a rizikách odmietnutia liečby. Súčasťou dokumentu je aj informované rozhodnutie pacienta, ktoré je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi. Dokument obsahuje aj manuál na používanie dokumentu.
 • Dátum aktualizácie:
  13.6.2024
 • Dátum revízie:
  12.6.2019
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  ambulancia všeobecného lekára, kardiologická ambulancia

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 420 € s DPH.

Kúpiť dokument za 420 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne