mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Plagát: Základné poučenie pre zákazníkov, ktoré si umiestnite pred vstupom do lekárne


Prevádzkový dokument (lekáreň)
Pripravili sme pre vás update plagátu, ktorý obsahuje základné poučenie pre pacientov pred vstupom do lekárne v súlade s novou vyhláškou ÚVZ. Plagát je vypracovaný podľa aktuálnej právnej úpravy, teda vyhlášok, ale aj zákonov a spĺňa kritéria oznamovacej povinnosti vo vzťahu ku pacientom. Pri tvorbe plagátu sme dbali nie len na obsahovú stránku, ale aj na grafickú tak, aby plagát vizuálne spríjemnil priestory vašej lekárne. Povinnosti vyplývajúce z vyhlášky sú platné k 15.03.2021. Pravidlá môžu podliehať zmenám. Ich aktuálne znenie si môžete overiť vo Vestníku Vlády a v Zbierke zákonov.
 • Dátum aktualizácie:
  9.3.2021
 • Dátum revízie:
  9.3.2021
 • Typ dokumentu:
  Prevádzkový dokument (lekáreň)
 • Špecializácia:
  všetky lekárne

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 5 € s DPH.

Kúpiť dokument za 5 €
alebo
zdarma v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne