mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu narušenia vzťahu medzi psychológom/logopédom a pacientom/zákonným zástupcom


Interná smernica (ambulancia)
Stretli ste sa už vo Vašej ambulancii s nepríjemným ba až agresívnym pacientom? Ako ukončiť takýto zlý vzťah medzi pacientom/zákonným zástupcom pacienta a psychológom/logopédom? Poskytovateľ má právo odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale len zo zákonom stanovených dôvodov. Jedným z týchto dôvodov je práve aj to, že dôjde k naštrbeniu vzájomného vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom/zákonným zástupcom pacienta z dôvodu nevhodného a nepríjemného správania pacienta/zákonného zástupcu pacienta. Pripravili sme pre vás vzor odstúpenia, ktoré sa vzťahuje práve na tento prípad. Vzor dokumentu Vám okrem samotného písomného odstúpenia poskytuje aj kompletný manuál na jeho vyplnenie, základné informácie k odstúpeniu, ako aj naše odporúčania pre Vás ohľadom doručenia odstúpenia pacientovi/zákonnému zástupcovi pacienta.
 • Dátum aktualizácie:
  19.9.2022
 • Dátum revízie:
  19.9.2022
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  ambulancia klinickej logopédie, ambulancia klinickej psychológie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 200 € s DPH.

Kúpiť dokument za 200 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne