mediPRÁVNIK chráni už 1221 ambulancií a lekární.

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti


Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže od tejto dohody odstúpiť len z presne vymedzených zákonných dôvodov. Jedným z týchto dôvodov je práve dôvod, kedy osobný vzťah lekára k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu. Tento dokument obsahuje odstúpenie od zmluvy práve z tohto dôvodu, kedy je narušená dôvera medzi lekárom a pacientom. Podpísaný dokument je nevyhnutné zaslať na adresu pacienta, odporúčame zaslať formou „do vlastných rúk“.
 • Dátum aktualizácie:
  28.11.2019
 • Dátum revízie:
  17.8.2021
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 10 € s DPH.

Kúpiť dokument za 19 €
alebo
9 € v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne