Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.
Interná smernica

Ochrana osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo svetle GDPR

Dňa 25. mája 2018 vstúpilo do účinnosti všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré poznáme pod skratkou GDPR. Uvedené nariadenie sa vzťahuje okrem iných subjektov aj na zdravotnícke zariadenia. Snahou autorov tejto krátkej príručky k ochrane osobných údajov bolo priblížiť základné zásady dodržiavania ochrany osobných údajov. Obsahom príručky je aj sumarizácia povinnosti, ktoré pri práci s osobných údajmi majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti najmä v ambulantnej sfére a samotné kroky pri zavádzaní pravidiel ochrany osobných údajov. V rámci písomného materiálu sa Vám snažíme krok po kroku vysvetliť niektoré ustanovenia, s ktorými sú poskytovatelia každodenne konfrontovaní, upozorniť na úskalia a odstrániť obavy z novej právnej úpravy.
 • Dátum aktualizácie:
  1.1.2019
 • Dátum revízie:
  1.1.2019
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 30 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 20 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 10 € s DPH