mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Monitoring zmien za rok 2019 v oblasti ochrany osobných údajov pre ambulancie


Interná smernica (ambulancia)
Monitoring zmien v oblasti ochrany osobných údajov za rok 2019 má za úlohu svojim obsahom vám priblížiť uskutočnené zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu svojim obsahom týkať činnosti vašej ambulancie. Právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov, konkrétne zákon o ochrane o osobných údajov, prešiel v roku 2019 novelizáciou. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej aj ako „UOOU“) v rámci svojej činnosti v roku 2019, vydal metodické usmernenia, ktoré bližšie upravujú pravidlá ochrany osobných údajov. Je dôležité nezabúdať, že ochrana osobných údajov je stále aktuálnou témou a UOOU vo svojich reakciách vyzdvihuje, že zdravotnícke zariadenia sú povinné dodržiavať účinné právne predpisy, týkajúce sa ochrany osobných údajov. Zdravotníckym zariadeniam môže UOOU, v rámci svojej dozornej činnosti ukladať pri porušení povinností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov pokuty. Preto je kľúčové sledovať zmeny a usmernenia Úradu týkajúce sa týchto povinností, k čomu má dopomôcť aj tento monitoring zmien za rok 2019. V tomto dokumente Vám prinášame prehľad tých usmernení, ktoré sa svojim obsahom môžu týkať aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 • Dátum aktualizácie:
  27.2.2020
 • Dátum revízie:
  27.2.2020
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 16 € s DPH.

Kúpiť dokument za 36 €
alebo
20 € v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne