mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Informácie pre pacientov o PN v čase šírenia koronavírusu


Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
Vzhľadom na danú situáciu sme pre vás pripravili dokument, ktorý sa určite zíde lekárom. Cieľom dokumentu je vysvetliť pacientom, kedy je možné vystavenie PN lekárom za bežných okolností, no taktiež v tejto situácií. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, no ak pacient žiada od svojho lekára, aby mu vystavil potvrdenie o PN bez toho, že je skutočne chorý, alebo nespadá pod situácie, kedy je možné vystaviť PN počas šírenia koronavírusu, alebo nie je zamestnancom školského zariadenia/ zariadenia sociálnych služieb, môže byť trestne zodpovedný za navádzanie lekára na trestný čin subvenčného podvodu, ako aj trestný čin falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie. Preto aby nedochádzalo k nedorozumeniam odporúčame, aby lekári tento dokument uverejnili na viditeľné miesto, napr. na dvere ambulancie resp. do čakárne. UPOZORNENIE Dokument pozostáva z dvoch strán, na oboch stranách je rovnaký text. Prvá strana je pripravená pre farebnú tlač a druhá strana pre čiernobielu tlač.
 • Dátum aktualizácie:
  3.4.2020
 • Dátum revízie:
  26.8.2021
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
Cena dokumentu zdarma pre registrovaných
alebo
Cena dokumentu zdarma so službou Ambulancia na kľúč