mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o zastupovaní nespôsobilého pacienta


Interná smernica (ambulancia)
Dokument je určený pre všetky ambulancie. Na základe dokumentu zákonný zástupca nespôsobilého pacienta (napr. maloletého dieťaťa) vyhlasuje, že je zákonným zástupcom pacienta, a že je v plnom rozsahu oprávnený zastupovať pacienta pri úkonoch týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Dátum aktualizácie:
  19.9.2022
 • Dátum revízie:
  19.9.2022
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 10 € s DPH.

Kúpiť dokument za 10 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne