mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Čestné vyhlásenie nadobúdateľa OOP a infoplagát


Prevádzkový dokument (lekáreň)
V súvislosti s ochorením COVID-19 došlo k prijatiu zákona, z ktorého vyplýva obmedzenie distribúcie určených osobných ochranným pomôcok (OOP). Každý kto, predáva alebo iným spôsobom prevádza určené OOP nesie plnú zodpovednosť zato, že ich nadobúdateľom sa stane len taká osoba, ktorej to zákon dovoľuje. To znamená, že predmetné obmedzenie sa týka aj lekárni v prípade, že tieto určené OOP predávajú, respektíve iným spôsobom prevádzajú na iné osoby. Lekáreň je v týchto prípadoch odkázaná nato, že nadobúdateľ OOP jej poskytne pravdivé informácie o tom, že patrí do okruhu osôb, ktoré môžu podľa zákona určené OOP nadobudnúť od lekárne. Z pohľadu lekárne to možno hodnotiť prinajmenšom ako rizikové, keďže v prípade, že sa preukáže, že určené OOP od lekárne nadobudla osoba, ktorej to zákon nedovoľoval, práve lekáreň bude tým subjektom, ktorému môže byť uložená sankcia. Z tohto dôvodu, lekárne by sa v prípade predaja alebo v prípade akéhokoľvek iného prevodu určených OOP mali vhodným spôsobom chrániť. Vhodnou formou ochrany lekárne je čestné vyhlásenie osoby, ktorá bude nadobúdať určené OOP. V tomto čestnom vyhlásení nadobúdateľ vyhlási a svojim podpisom potvrdí, že určené OOP nadobúda v pozícii osoby, ktorej to zákon dovoľuje. Čestné vyhlásenie je súčasťou tohto dokumentu. Súčasťou tohto dokumentu okrem samotného čestného vyhlásenia je aj plagát obsahujúci všetky informácie týkajúcich sa obmedzenia nakladania s určenými OOP, adresovaný vašim zákazníkom. Tento plagát je potrebné zverejniť v prístupných častiach vašej lekárne a takýmto vhodným spôsobom informovať svojich zákazníkov o predmetných obmedzeniach. Plagát obsahuje taktiež aj QR kód, ktorý ak pacient nasníma, bude presmerovaný na stránku mediprávnik.sk, kde mu budú poskytnuté bližšie informácie o predmetných obmedzeniach. Tento dokument obsahujúci čestné vyhlásenie a plagát s informáciami pre zákazníkov, tak tvorí komplexne riešenie pre predaj alebo iný prevod určených OOP pre Vašu lekáreň v súčasnom období.
 • Dátum aktualizácie:
  5.5.2020
 • Dátum revízie:
  5.5.2020
 • Typ dokumentu:
  Prevádzkový dokument (lekáreň)
 • Špecializácia:
  všetky lekárne

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 15 € s DPH.

Kúpiť dokument za 15 €
alebo
zdarma v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne